Utsatt sprit

Bystyret rakk aldri å vedta at skjenketidene for sprit skal sidestilles med skjenketidene for øl og vin.