Aluminium-investorar truar med å trekkje seg

Vestlandsgruppa som vil ta over metallverket i Høyanger, skal ha trua med å trekkje seg dersom identiteten til personane som står bak initiativet blir kjent.