Møllendal på tegnebrettet

Stille og bred flyter Møllendalselven det siste stykket mot Store Lungegårdsvannet. Her ved foten av Ulriken er det planer om hundrevis av nye boliger.