Spår mer forfølgelse

I fremtiden vil vi hyppigere oppleve at personer regelrett forfølger sine ofre med trusler og trakassering. I Bergen blir livredde kvinner boende lengre på Krisesenteret.