Ambulanseførar nekta å vente på lege

Helsetilsynet meiner ein ambulanseførar i Sunnfjord braut helsepersonellova da han rykte ut til ei ulykke utan å ta med lege.