Helsepersonell smittet av tuberkulose

Flere helsearbeiderne i Gloppen er trolig smittet av tuberkulose. Flyktninger fra Liberia brakte smitten med seg da de kom til Norge like før jul.