- Lagunen forpester miljøet

Er Lagunen en miljøsynder som kaster forurenset snø på Apeltunvannet om natten? Det mener Rolf Sjursen i Rådalen Nærmiljøforening.