Finner ikke bolig - mistet datteren

I tre måneder har Inger Jensen prøvd å finne en leilighet til seg og datteren, uten hell. I forrige uke sendte sosialkontoret henne og datteren på hospits.