Rensing av gasskraftverk nødvendig

CO2-rensing av gasskraftverk er et av de viktigste tiltakene for å sikre at Norge reduserer sine klimautslipp i tråd med Kyoto-avtalen.