Jernbaneverket vil holde på godsterminalen

Jernbaneverket tyr til formell innsigelse for å stanse planene om å gjøre godsterminalen på Nygårdstangen til boliger og butikker.