Vil gi hospitser døgnmulkter

Seks av hospitsene Bergen kommune benytter har fått varsel om døgnmulkter på 1000 kroner fra 8. juli. Likevel vil kommunen fortsette å bruke hospitsene.