Smiskar og griner seg til barnehageplass

Smiske, rase, mase eller skaffe legeerklæring? Desperate foreldre i barnehagekøen diskuterer ulike strategiar for å kome først. Bergen kommune har fått vel tusen klagetelefonar frå foreldre utan barnehageplass. Frustrasjonen har aldri vore større.Ragnhild Kristiansen i køen fryktar at dei med spissast albogar får plass først. - Tragisk, seier Kristiansen til BT.