Bygdeaksjon for kreftsjuke Guro

Folk på Stanghelle samlar inn pengar for at kreftsjuke Guro Gullbrå skal sleppe å byte skule. Politikarane har bestemt at 7. klasse skal flyttast til Vaksdal, men no mobiliserer heile bygda.