Alvorligste tilfelle i år

Rådgiver Barbro Johanne Spillum i Giftinformasjonen i Helse- og Sosialdirektoratet sier til BT at Giftinformasjonen har hatt flere henvendelser med mistanke om forgiftning av slørsopp i sommer og høst. Tilfellet i Bergen er det mest alvorlige i år, sier hun.