Sluttbefaring først til høsten

Sluttbefaringen som skal vurdere om det er behov for ytterligere opprenskning, er forsinket. Kystverket har ikke tid før i sluttet av september.