Storaksjon mot snøsyndere

Sist mandag: To inspektører fra kommunen tråler snødekte fortau i Bergen sentrum. De sjekker om huseierne har fulgt opp brøyte- og strøplikten. Der jobben ikke er gjort, tar de bilder av fortauene, og gjør notater.