Bergens egen domstol sikret bygging av Klostergarasjen

Bergen kommune har sin egen domstol. Den er finansiert av kommunen, og kommunen velger i praksis dommerne.