Ta kjentmannsprøven til drosjesjåførene

Nå kan du teste om du hadde hatt sjanse til å bli drosjesjåfør. Her finner du spørsmålene som Taxi 1 brukte på sin forrige eksamen.