Spansk spansk spansk, over hele linja

Spansk popularitet truer andre fremmedspråk i skolen. Tysklærer Laila Solvang Gangeskar omskoleres.