Skremmer p-syndere med liksom-bøter

Sentrumsforeningen i Os er lei folk som parkerer hvor de vil, så lenge de vil. «Falske» p-bøter skal skremme folk til fornuft.