Fjerner 80-prosentregelen

Trygdede i Bergen har hatt krav på å sitte igjen med 80 prosent av minstepensjonen, etter at utgifter til husleie og strøm er trukket fra.