Forsvaret vil overvåke personellets helsetilstand

Forsvaret kan registrere din fysiske og psykiske helse - uten at du får vite om det. Det kan bli konsekvensen når Forsvarets helseregister blir lovfestet.