Vil rusteopp gaterfor 11 mill. <p/>

Lisbeth Iversen vil bruke 11 millioner kroner fra byfornyingsfondet til å ruste opp gatene rundt Ny Krohnborg skole.