Vil beordre leger til lokalsykehus

Helseforetakene må få makt til å beordre leger til tjeneste ved lokalsykehusene, mener Hordaland Frp.