Får krass kritikk av sine egne

Hanne Sophie Greve, dommer i Gulating lagmannsrett, har opptrådt i strid med god dommerskikk, mener Tilsynsutvalget for dommere.