Florøsjukehuset kan bli avvikla

Nærsjukehuset i Florø kan bli lagt ned. Grunn: Helseføretaket i Sogn og Fjordane må spare 20 millionar kroner.