Ringveg vest må kvalitetssikres

SV i Bergen er sjokkert over de store arealer som går med til kryssløsningene på Ringveg vest.