• FYLTE TRAILEREN: Per Arne Lundekvam fylte den tomme traileren med bilar frå ferjekøen. Åtte ekstra fekk plass på den to timar lange turen frå Nordeide i Høyanger til Hella i Leikanger.<p/>ODDLEIV APNESETH (foto)

Mest populære mann i ferjekøen

Ferjekaia er stappfull, og det er fire timar å vente til neste ferje. Men Per Arne Lundekvam veit råd. Han lastar den tomme biltraileren, og åtte bilar ekstra får bli med på ferjeturen.