Bergtatt av Jostedalsbreen

Jostedalsbreen i Sogn må ha tatt pusten fra prins William. 22-åringen uttrykker i et BBC-intervju et halvt år etterpå stor fascinasjon over breen.