Redningsdrama i Stoltzekleiven

19-åringen gikk seg fast i svært røft terreng opp Stoltzekleiven. Da redningsmannskapene fant henne, var hun så nedkjølt og forkommen at et Sea King-helikopter måtte til for å frakte henne i sikkerhet.