Mobiliserer beredskapsvakt

Kort tid etter at katastrofealarmen gikk i natt fikk Bergen kommune sammen med politiet etablert et mottakssenter for de evakuerte på Rainbow Hotel Bergen Airport.