«Små» kvinner i faresonen

Småvokste kvinner som har fått KOLS av røyking, øker i transplantasjonskøen.