Mister foreldreretten

Drapsdømte Trond Ramsland er fradømt foreldreansvaret for sine to sønner.