Torsk på rømmen i Førdefjorden

20.000 torsk har rømt frå eit oppdrettsanlegg i Førdefjorden. Mattilsynet åtvarar folk mot å ete av fisken.