Venter på pengene de ble lovet

I utredninger, kulturmelding og komitémerknader er de frie sceniske gruppene forespeilet mer penger. Ingenting har kommet.