Trakk seg etter tur

En etter en trakk kandidatene seg fra talerstolen, Dermed fortsatte Aps nominasjonsrot helt frem til stemmene skulle telles.