Gran vart flytande lotus

16 kunsthøgskulestudentar har dyrka fram ein lotus med ni meter høge kronblad. Han er vatna – rikeleg.