Musikk blir politikk - på 1. mai

I "alle" år har Bergen Brannvesens musikkorps gått først i 1. maitoget i Bergen. I år er de ikke en gang invitert. Av politiske grunner.