Opplevde mur hos barnevernet

Overlege Lars Birger Engesæter vil i fremtiden kontakte politiets barnevernsvakt, fremfor barnevernet.