Rømde frå sex-slaveri - vert kasta ut av Noreg

Søstrene på 15 og 17 år skulle seljast som sexslavar. Då rømde dei til Noreg. No må dei kjempe for saka si i norsk rett.