Drives på flukt av foreldre

Syv-åtte ungdommer i Hordaland fikk i fjor hemmelig adresse eller nytt navn. Med trusler om tvangsekteskap er de drevet på flukt av sine foreldre.