Fine prøver fra fiskekummene

Analyse av sjøvannet som ble tatt fra fiskekummene på Torget 19. april i år, viser absolutt ingen spor av «indikatorbakterier» som vil forekomme i vann forurenset av kloakk.