Til Haukeland etter sykkelvelt

Ein syklist vart laurdag formiddag køyrt til Haukeland Universitetssjukehus i ambulanse etter ein velt i Bjørgeveien, like ved rundkjøringa til Straumeveien.