Nesten politisk ja

SV står alene om å ville avvikle de nasjonale prøvene slik de gjennomføres i dag.