Jus-studenter med klageaksjon

Jus-studentene i Bergen aksjonerer mot kvalitetsreformen. De vi at flere studenter skal klage på eksamen for å ramme fakultetets økonomi.