Odda produserer mindre sink

Høg straumpris gjer at Outokumpu Norzink AS i Odda kutta sinkproduksjonen med 20 prosent frå natt til måndag.