Lagret avfall ulovlig

Indus hadde ikke lov til å lagre miljøgifter ved anlegget på Eidsnes i Lindås. Eierne risikerer bøter eller politianmeldelse fra SFT.