Ingen samlokalisering av legetenesta

Legetenesta i Austevoll blir ikkje samla på Storebø i denne omgang.