Held utskiftingar i helsestyra hemmeleg

Det går mot store utskiftingar når helseføretaka i Bergen og Førde får nye styre i kveld. Men ingen vil seie kven som skal ut.