Ansikt til ansikt med tyver hver dag

Å avkle butikktyver er en daglig foreteelse for butikkleder Liv Spjeld By hos Fretex i Lars Hillesgate i Bergen.